добре дошли в моя уебсайт

Съобщение

Скъпи родители,

от 01.06.2020г. изготвяме график за желаещите да включат децата си в предлаганата от ЦСОП индивидуална допълнителна подкрепа – работа с психолог, логопед, арттерапевт, специален педагог, рехабилитатор. Записването става на място в Центъра.

Видът и броя на терапевтичните сесии се определят в зависимост от индивидуалните потребности на детето/ученика и ще бъдат съобразени с индивидуалния му учебен план. Сесиите са 30 минутни и според участника от една до три на ден, преди обяд от 09 ч. до 12 ч.  След приемане на заявленията за всяко дете/ученик ще бъде направен  индивидуален график за работа и всеки родител ще бъде лично запознат.

Приемането и предаването на децата ще става  от родител на определените за целта места. С оглед ситуацията не може да бъде осигурена храна и служебен транспорт. Необходимо е родителите да осигурят предпочитаните от тях предпазни средства за децата си.  

От Ръководството на ЦСОП

Децата на ЦСОП-Търговище взеха участие в петия фестивал " Да подарим мечта"за хора със специални потребности с.Медовина. Те завоюваха сребърен медал и много грамоти.
Актуални съобщения
Актуални съобщения
Вече седма година, вкрая на октомври, в гр. Търговище пристигат дванадесетокласници от Валдорфско училище ATELIERSCHULE ZÜRICH - Цюрих, които провеждат социалната си практика в Център за специална образователна подкрепа - Търговище. Швейцарските младежи и техните преподаватели представят в Търговище добри и утвърдени европейски практики за работа по интереси в ателиета с разнообразна насоченост за деца с различни проблеми. Съвместните занимания с по-големи и различни по бит и култура ученици, зареждат с позитивизъм и стимулират децата за активно общуване и работа за представяне на собствените им силни страни. В основата на всяка дейност е общата групова работа и приносът на отделния участник за изпълнение на задачата за деня, която е част от цикъла провеждащи се занятия.
Заключителното тържеството-концерт ще се състои на 1ноември 2018г. от 10.00ч. в концертната зала на Младежки дом.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.