добре дошли в моя уебсайт

Доставка на материали, оборудване и софтуерни пакети за специализирани кабинети в ЦСОП гр.Търговище с три обособени позиции”

Благотворителна кампания "Мечтите имат крила"

„Мечтите имат крила“ – така примина благотворителната кампания, която хора с добри сърца подеха в Търговище. Те искаха да подпомогнат Центъра за специална образователна подкрепа. В него специалисти полагат грижи за 93 деца със специфични потребности от Търговище, Попово и Омуртаг. Идеята да се набавят пособия, които да улесняват живота на подрастващите и техните родители. 
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.